Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

7450 7eb6
Reposted fromSchohns Schohns viaamphetaminelogic amphetaminelogic
puszka
1038 c814
Reposted fromipo ipo viaamphetaminelogic amphetaminelogic
puszka
9463 fc46 500
Reposted fromwentyl wentyl viaamphetaminelogic amphetaminelogic
puszka
2449 5cdb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
puszka
2532 d83e 500
id sink to your city streets by Daniel Danger
Reposted fromcorvax corvax
puszka
puszka
5835 4d48
puszka
3299 5e4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic

November 25 2019

puszka
7974 e189 500
Reposted fromBabson Babson viafreska freska
puszka
Wings
Reposted fromlonelygirl16 lonelygirl16 viaPoranny Poranny
puszka
9135 68a5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viafreska freska
puszka
puszka
9445 d09d
Reposted fromlaters laters viafreska freska
puszka
3092 8de4 500
puszka

ruch jednostajnie popierdolony.

z każdą kolejną minutą, czułam jak ból rośnie. i nie potrafiłam go powstrzymać. pozwoliłam, żeby mną zawładnął. pozwoliłam sobie płakać, wrzeszczeć, rzucać wszystkim, co miałam pod ręką. i został mi z tego tylko jeden wielki rozpierdol. a łzy, jeszcze nie wyschnęły. cały czas, pojawiają się nowe. niech to się już skończy. proszę.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

November 24 2019

puszka
2032 5496 500
Reposted fromfungi fungi viakatastrofo katastrofo
puszka
5427 8f98 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafreska freska
puszka

November 23 2019

puszka

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff

November 21 2019

puszka
8761 ee80 500
Reposted fromrubinek rubinek viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl